KHÓA HỌC TIẾNG ANH GIAO TIẾP


Thông tin khóa học:
Giáo viên: 100% giáo viên nước ngoài
Số buổi học: 30 buổi/khóa (1.5h/buổi)
Giáo trình:  Face to face , American English File


Nội dung khóa hoc:
- Khóa học tiếng Anh giao tiếp gồm 4 cấp độ từ Elementary đến Advanced. Tùy theo trình độ đầu vào của học viên sẽ được xếp vào các lớp có trình độ phù hợp. Đây là khóa học được thiết kế nhằm hỗ trợ học viên trong mục tiêu đào tạo trình độ tiếng Anh tốt, rèn luyện các kỹ năng giao tiếp, giúp học viên giao tiếp tiếng  Anh tự tin hơn, nâng cao cơ hội làm vi
c và thăng tiến trong công việc. 

Tin tức liên quan

Tư vấn trực tuyến